Wendy den Boon-Stefels

Wendy Den Boon Stefels 250

Fysiotherapeut Manueel Therapeut Fysiotherapeut
Orofasciaal Therapeut (kaak) Dry Needling Therapeut Kwaliteitsmedewerker

In 2004 studeerde Wendy den Boon-Stefels af als fysiotherapeute aan de Hogeschool van Utrecht.

Daarna werkte ze achtereenvolgens in een verpleeghuis en 2 particuliere praktijken. Sinds 2008 is Wendy als 1e medewerker in praktijk Keerssemeeckers werkzaam.

In 2010 studeerde zij af aan het SOMT in Amersfoort. Zij behaalde haar Master Manuele Therapie. Zij is tevens volledig bijgeschoold in de cursussen "dry needling" (zie elders op deze site).

Zij houdt zich ook bezig met Cranio-Mandibulaire therapie. Deze therapie richt zich op klachten van het hoofd en van de kaakgewrichten.

Naast reguliere Fysiotherapie en Manuele Therapie houdt zij zich ook bezig met het Hartnetwerk Zwolle.

Zij was tevens begeleider bij de opleiding Dry Needling in Domburg en ook begeleide zij cursisten Dry Needling tijdens praktijkstages.

Naast fysiotherapeut en manueel therapeut is zij ook de rechterhand van de praktijkeigenaren en is zij ook de kwaliteitsmanager van de praktijk.