Bekkenfysiotherapie

Wat is bekkenfysiotherapie?
Bekkenfysiotherapie is een erkende specialisatie binnen de fysiotherapie. De bekkenfysiotherapeut richt zich op het behandelen van klachten binnen het gehele buik, bekken en lage ruggebied bij mannen en vrouwen. Deze klachten kunnen worden veroorzaakt doordat uw bekkenbodemspieren niet goed functioneren. De bekkenbodem bestaat uit een groep spieren die verscholen liggen in ons bekken. Deze spieren kunnen bewust en actief in worden gezet. Veel mensen zijn zich hier niet bewust van en hebben er geen bewuste controle over. Door een niet goed functionerende bekkenbodem kunnen er klachten ontstaan. Klachten kunnen bijvoorbeeld ontstaan door: een bevalling, de overgang, na meerdere blaasontstekingen, of na een buik of prostaatoperatie. Soms hangen deze klachten samen met medicijngebruik, met andere ziekten of met psychische factoren zoals, onderdrukte emoties, spanningen of zware mentale belasting. Soms is de oorzaak onduidelijk. Klachten in de bekkenregio kunnen ingrijpende gevolgen hebben voor het dagelijkse functioneren. 
Veel voorkomende klachten zijn: 
 • Ongewild urineverlies
 • Heftige aandrang om te plassen of te ontlasten
 • Opstartproblemen met plassen
 • Veelvuldige blaasontstekingen
 • Obstipatie
 • Verzakkingen van blaas, baarmoeder of darm
 • Pijn in de onderbuik, anus of geslachtsdelen
 • Seksuologische klachten zoals pijn bij vrijen, erectiestoornissen
 • Bekkenpijn en lage rugklachten
 • Klachten voor en na de bevalling.
De bekkenbodem, blaas, vagina en de darmen liggen dicht tegen elkaar aan. Vaak komen daarom tegelijkertijd verschillende klachten voor. Men denkt vaak dat er weinig aan gedaan kan worden. Toch zijn er verschillende goede behandelingen mogelijk om de klachten te doen minimaliseren of zelfs te doen verdwijnen. 

Wat doet de bekkenfysiotherapeut?
 
Onderzoek:
Bij uw eerste bezoek aan de bekkenfysiotherapeut krijgt u een uitgebreide intake om uw klachten te inventariseren. Deze vragen kunnen gaan over uw plas- en ontlastingspatroon, gynaecologische klachten en over seksualiteit. Ook ziekten, vroegere medische ingrepen en medicijngebruik kunnen ter sprake komen. Al deze onderwerpen kunnen van belang zijn voor uw klachten en daarmee voor verder onderzoek en behandeling. Mogelijk wordt u gevraagd een plas- of ontlastingsboekje bij te houden. De bekkenfysiotherapeut zal u informatie geven over uw klachten en het verdere verloop van de behandeling. Vaak is het zinvol om een inwendig onderzoek te verrichten om een beter inzicht te verkrijgen in het functioneren van de bekkenbodemspieren. Ook kan het nodig zijn om nog aanvullend onderzoek te doen:
 • Myofeedback: de spieractiviteit van de bekkenbodem wordt gemeten via een probe(elektrode) die in uw schede of anus wordt geplaatst. Op een beeldscherm kunnen we de spieractiviteit volgen.
 • Rectale ballon onderzoek: bij dit onderzoek wordt een klein ballonnetje in de anus ingebracht en langzaam gevuld. Zo kunnen we het vullingsgevoel van de darm meten.
Beide onderzoeken zijn niet pijnlijk. 
 
Behandeling:
Na afloop van het onderzoek zal de bekkenfysiotherapeut de bevindingen met u bespreken en u informeren over de behandelmogelijkheden. Samen kunt u dan bespreken welke behandelwijze geschikt is voor u.In het behandelplan zullen vaak de volgende aspecten aan de orde komen:
 • Bewust worden van het bekken en de bekkenbodem.
 • Het leren aan en ontspannen van de bekkenbodemspieren en andere spieren rondom het bekken.
 • De aangeleerde vaardigheden toepassen in uw dagelijkse leven.
 • Instructie betreffende toilethouding en toiletgedrag
 • Adviezen over drinken, voeding en beweging
In het begin vindt de behandeling wekelijks plaats, later kan de tijd tussen de behandelingen langer worden. Wanneer u erg opziet tegen het onderzoek of er bezwaar tegen heeft, kunt u dit kenbaar  maken. De bekkenfysiotherapeut zal samen met u zoeken naar andere mogelijkheden om een goed beeld te krijgen van uw klachten in relatie tot uw bekken en bekkenbodem. 
 
Vergoeding hulpmiddelen: 
Om hygiënische redenen zijn de probes (elektrode) persoonsgebonden. De probe wordt na elke behandeling gereinigd en aan u meegegeven. De probe is eigendom van de patient. Deze probes kunt u via de bekkenfysiotherapeut aanschaffen. De vergoeding van de probe is afhankelijk van uw ziektekostenverzekering. Dit kunt u nagaan bij uw ziektekostenverzekeraar. 
 
Vergoeding bekkenfysiotherapie:
Indien u aanvullend verzekerd bent, zal u zorgverzekeraar de behandeling geheel of gedeeltelijk vergoeden. Raadpleeg hiervoor uw polis of vraag het ons.
Behandeling van incontinentieklachten vallen grotendeels onder de basisverzekering.