Kinetic control ®

Kinetic Control is een bewegings en stabilisatietraining.
Bij pijn en pathologie gaat men bewegen in patronen met spieren die eigenlijk geschikt zijn voor hoge belasting. De spieren die qua samenstelling en bouw meer geschikt voor laag belaste activiteiten ( denk hierbij bv. aan stilstaan of aan slenteren ) worden min of meer uitgeschakeld.
Deze compensatiesystemen leiden echter tot extreme moeheid en pijn in de aangedane gebieden omdat de spieren die geschikt zijn voor een hoge belasting over het algemeen een veel lager uithoudingsvermogen hebben.
Binnen de behandeling dienen de stabiliteitsdisfuncties opgespoord te worden en adequaat behandeld te worden met specifieke oefeningen. Kinetic control is een onderdeel van de totale fysiotherapeutische of manueel therapeutische behandeling.