Manuele Therapie

ManueletherapieManuele therapie
Manuele therapie is een therapie waarbij, na nauwgezet onderzoek, klachten en stoornissen van het bewegingsapparaat (wervelkolom en ledematen) kunnen worden verbeterd. De manueel therapeut maakt gebruik van een scala aan manuele technieken (de zogenaamde handgrepen) en medische trainingstherapie. De  manueel therapeut behandeld het AMNM ( het Arthrogene, Myogene, en Neurogene Mechanisme ) dus gewrichten, spieren en zenuwen.

De manueel therapeut
De manueel therapeut is een fysiotherapeut die zich heeft gespecialiseerd in manuele therapie. Tegenwoordig bestaat de opleiding uit een 3-jarige masteropleiding.. Er bestaan in Nederland verschillende masteropleidingen in de Manuele therapie. Manueel therapeuten worden verplicht tot het volgen van na- en bijscholing. De  manueel therapeut werkt volgens de normen van de IFOMPT (the International Federation of Orthopaedic Manipulative Physical Therapists / www.ifompt.org) en wordt door haar erkend.

Welke klachten kan een manueel therapeut behandelen?
Klachten die te maken hebben met houding en beweging en de eventuele beperkingen daarvan, behoren tot het werkterrein van de  manueel therapeut. Bijvoorbeeld klachten aan de wervelkolom, zoals (lage) rug-, nek- en schouderklachten kunnen worden verholpen door de  manueel therapeut. Ook kunnen onder andere langdurige hoofdpijnklachten, sportblessures, (in)stabiliteitsklachten of klachten na een ongeluk of medische ingreep behandeld worden.

Wat is de toegevoegde waarde van de manueel therapeut?
Een manueel therapeut heeft zeer veel kennis van het houdings- en bewegingsapparaat, waardoor deze goed in staat is om een heldere diagnose te stellen en de achtergrond van uw klachten uit te leggen. Met  manuele therapie kunt u vaak op effectieve wijze van uw klachten afgeholpen worden. Dit kan gaan om het vergroten van de bewegingsvrijheid, maar ook om bijvoorbeeld het zo snel mogelijk wegnemen van hevige pijn.

Trainingsprogramma!
Om klachten in de toekomst te voorkomen stelt de  manueel therapeut, tijdens en na de behandeling, veelal een trainingsprogramma voor die de belastbaarheid van het gewrichts- en spierstelsel structureel verbetert. Op deze manier kunt u dus zelf een bijdrage leveren aan de verlichting van uw klachten en/of aan het herstel daarvan.

Ketenzorg!
De samenwerking tussen de manueel therapeut, huisarts, podotherapeut, kinderfysiotherapeut en eventuele andere behandelaars is tevens kenmerkend voor de werkwijze van de manueel therapeut. Uw klachten worden zodoende in een breder verband beoordeeld en behandeld.

Verwijzing of geen verwijzing!
U kunt zich rechtstreeks aanmelden bij een  manueel therapeut. U heeft geen verwijzing van huisarts of specialist meer nodig, maar vanzelfsprekend kunt u ook met een verwijzing terecht. Ook voor een diagnostisch onderzoek of een "second opinion" kunt u bij een  manueel therapeut terecht.
De manueel therapeut brengt aan de verwijzend arts verslag uit van de verrichtingen en resultaten.
Komt u zonder verwijzing dan zal de manueel therapeut u vragen of hij uw huisarts of specialist verslag moet doen van uw bezoek.

Vergoeding door de zorgverzekeraars
De meeste zorgverzekeraars vergoeden deze vorm van manuele therapie via de aanvullende verzekering. Desondanks is het verstandig om u te laten informeren over uw eigen verzekering en de omschreven polisvoorwaarden. Het vergoedingssysteem voor de  manuele therapie verschilt namelijk per zorgverzekeraar. U kunt hiervoor ook kijken op www.fysiotherapievergoeding.nl waar per verzekeraar en per aanvullend pakket de vergoedingen beschreven zijn .