Machiel Huisman

Machiel Huisman 250

Fysiotherapeut Manueel Therapeut
Echografist i.o.
Examinator SOMT
Is sinds mei 2016 in dienst bij Slot & Keerssemeeckers.
Hij is fysiotherapeut en manueel therapeut.
Hij heeft in 2017 de cursus dry needling extremiteiten gevolgd.
Bij het NTE volgt hij de opleiding tot echografist
 
Hij heeft zijn opleiding gevolgd aan de Hogeschool van Utrecht en aan het SOMT in Amersfoort
Voor de opleiding Manuele Therapie in Amersfoort (SOMT) verzorgt hij miniclinics en hij is tevens examinator voor de opleiding Manuele Therapie.