COVID-19 update

25-02-2022: Alle maatregelen zijn vervallen. Alleen bij corona-gerelateerde klachten dient u zich te houden aan de aanbevelingen van het RIVM en de GGD.
X
Hieronder het oude coronanieuws.
01-07-2021: praktijk en trainingszaal als vanouds geopend. Houdt u zich a.u.b. Aan de huidige coronaregels als hierboven in pictogrammen uitgebeeld. Mondkapje alleen verplicht als u in de wachtkamer de 1,5 meter niet kunt waarmaken.
Naamloos22
X
02-02-2021: lockdown verlengd. Het vrije trainen in de zaal is in niet meer mogelijk tot en met 02-03-2021. Voor behandelingen en begeleid trainen bent u welkom.
15-12-2020: Het vrije trainen in de zaal is in niet meer mogelijk tot en met 19-01-2021. 
v
14-12-2020 Nederland in lockdown tot 19 januari 2021. Fysiotherapeuten zijn zorgverleners. De zorg voor u gaat gelukkig gewoon door. Met alle voorzorgsmaatregelen.  Dat betekent ook dat u bij het betreden van de praktijk ALTIJD een mondkapje draagt. Op het moment dat u gaat trainen in de zaal (onder begeleiding van fysiotherapeut) mag u dit zonder mondkapje doen. U dient wel ten alle tijde 1,5 meter afstand tot de medebezoekers van de praktijk te houden
v
Aangepast advies PBM en quarantaine. Bent u bij ons behandeld en wordt u later positief  getest op COVID-19? Uw fysiotherapeut valt buiten het bron- en contactonderzoek en wordt gezien als een categorie 3  beroep (overige, niet nauwe contacten).Uw fysiotherapeut hoeft dan niet in quarantaine als hij/zij gebruik heeft gemaakt van een chirurgisch mondmasker type IIR, goede handhygiene toepast en/of handschoenen draagt.
v
19-11-2020: De extra maatregelen van de overheid voor de afgelopen 2 weken worden weer losgelaten. Alle andere adviezen blijven gehandhaafd. Dat betekent ook dat u bij het betreden van de praktijk ALTIJD een mondkapje draagt. Op het moment dat u gaat trainen in de zaal mag u dit zonder mondkapje doen. U dient wel ten alle tijde 1,5 meter afstand tot de medebezoekers van de praktijk te houden
v
03-11-2020: Huidige nieuwe maatregelen hebben geen invloed op de fysiotherapie als zodanig. Individuele training in de zaal kan gewoon doorgaan (wel alle corana-regels in acht nemen) net als alle revalidatietrajecten.
Groepslessen op abonnement zullen in ieder geval 2 weken vanaf 05-11-2020 niet plaatsvinden.  
n
01-10-2020: Slot & Keerssemeeckers  volgt de adviezen zoals door de overheid aangegeven. Dat betekent dat u bij uw bezoek aan de praktijk een mondkapje dient te dragen. Bij binnenkomst graag uw handen desinfecteren en de 1,5 meter afstand tot de aanwezige medemens respecteren.
.
01-07-2020: Vanaf heden zijn onze oefenzalen weer open. Middels een aangepast systeem van inschrijving zorgen we met elkaar dat we alle regels rondom het Coronavirus in acht nemen.
.
08-05-2020: Vanaf heden is onze praktijk weer open en kunnen wij de zorg die u van ons gewend was weer leveren.  Onze longfysiotherapeuten kunnen nu coronapatiënten in hun revalidatietraject begeleiden. 
Ze richten zich hierbij op zowel het fysieke traject, als voeding en de mentale gevolgen die een corona-infectie kan hebben op de patiënt. 
 

Onze longfysiotherapeuten kunnen nu coronapatiënten in hun revalidatietraject begeleiden. 

Ze richten zich hierbij op zowel het fysieke traject, als voeding en de mentale gevolgen die een corona-infectie kan hebben op de patiënt. 

 

Via Chronisch ZorgNet hebben de therapeuten, die al gespecialiseerd waren in longaandoeningen, zich verdiept in de behandeling van coronatherapeuten. De longfysiotherapeuten van onze praktijk richten zich zowel op de revalidatie van coronapatiënten die thuis ziek zijn geweest als patiënten die in het ziekenhuis hebben gelegen. Beide groepen blijken na herstel van de infectie soms nog ernstig verzwakt en hebben baat bij het opbouwen van spierkracht en conditie om de dagelijkse activiteiten weer op te pakken. Er is ook aandacht voor mentale gezondheid, voeding en participatie.   

 

Zorg voor ex-coronapatiënten middels mini-netwerk in de woonomgeving van de patiënt 

Wij hebben ons middels een e-learning geschoold op het gebied van revalidatie van coronapatiënten. 

In deze e-learning werd alle beschikbare kennis (ERS / KNGF 1.0 kennisdocument / REACH / Hoogstraat revalidatie document) aangeboden in een overzichtelijke module, met toetsvragen. Aanvullend volgen wij via Chronisch ZorgNet periodieke webinars (online colleges) om ook de komende maanden op de hoogte te blijven van de nieuwste inzichten. 

 

Daarnaast heeft iedere deelnemende longfysiotherapeut, dus ook onze praktijk, een ‘mini-netwerkje’ opgezet met daarin een ergotherapeut, diëtist en de huisarts. De ergotherapeut en/of diëtist wordt op de in de e-learning aangeleerde indicaties bij de zorg betrokken. De huisarts wordt vanzelfsprekend ook bij de behandeling betrokken. Wanneer verwerkingsproblematiek, angst, depressie, PICS of PTSS-verschijnselen worden gesignaleerd door de fysiotherapeut, die geleerd heeft dit te herkennen, vindt directe terugkoppeling met de huisarts plaats. De huisarts kan dan voor de juiste ondersteuning en indien nodig, verwijzing zorgen. Dit bieden wij allemaal in de directe woonomgeving van de patiënt. Chronisch ZorgNet verwacht dat alle coronapatiënten, sommigen pas na een doorlopen klinisch revalidatietraject, in de woonomgeving geholpen kunnen worden met hun herstel.   

 

Gespecialiseerde therapeuten vindbaar via Zorgzoeker
Niet alleen in onze vestigingsplaatsen Nunspeet, Wezep en Oldebroek zijn er longtherapeuten gespecialiseerd in corona, maar door het hele land. Alle gespecialiseerde coronatherapeuten zijn vindbaar via de Chronisch ZorgNet Zorgzoeker en herkenbaar aan het ‘corona’-logo in hun portfolio. Met de postcode van de patiënt kan worden gezocht op de gewenste specialisatie van de therapeut (etalagebenen, longaandoeningen, hartrevalidatie, corona). Op 24-4-2020 waren al ruim 500 coronatherapeuten te vinden via de Zorgzoeker. Dit aantal loopt nog steeds op, wij verwachten dat rond de 1000 collega’s weldra klaar staan via dit netwerk. Zo zal altijd een gespecialiseerde therapeut in de woonomgeving van de patiënt te vinden zijn.

 

De juiste zorg op de juiste plek.

17-03-2020: U kunt vanaf heden gebruik maken van een telefonisch consult. Dit wordt door uw zorgverzekeraar vergoed. U kunt uw vraag aan uw eigen fysiotherapeut richten. Graag een mail sturen met uw naam en geboortedatum naar info@skfysio.nl. Uw fysiotherapeut belt u dan terug. Bent u niet bekend bij ons dan kunt u een afspraak maken voor een telefonisch consult via ons secretariaat (038-3760013).
.
16-03-2020: Vanaf heden is locatie Verlengde Meidoorn in Wezep gesloten in overleg met Arts en Zorg. Alle behandelingen in Wezep vinden plaats aan de Wolthuisweg 1 bg.
.
16-03-2020: Na overleg op het ministerie van VWS wordt er een dringend beroep gedaan op de fysiotherapeuten. Ons wordt gevraagd de noodzakelijke fysiotherapeutische zorg te blijven leveren, om zo primair aanspreekpunt te zijn voor houdings- en bewegingsgerelateerde zorg te zijn, zodat huisartsen niet nog meer belast worden. 
.
 15-03-2020: In navolging van de adviezen van het RIVM/overheid (zondag 15-03-2020) zullen de oefenzalen niet open zijn zullen dus ook de groepstrainingen niet plaatsvinden. Behandelingen 1 op 1 bij uw therapeut gaan vooralsnog wel door. Mensen die koorts hebben of benauwd zijn en/of moeten hoesten moeten thuisblijven. De mogelijkheid blijft open dat de praktijk op korte termijn gesloten wordt.